Fechtl.cz - 1st AUSTERLICZ FECHTEL RACE

  • PARTNEŘI KLUBU:
Dům Hobby logo_fire4home.jpg, 4 kB AZ vercajk - vítejte ve světě nářadí, nástrojů,měřidel
přípravků, pomůcek, strojů, strojních zařízení, spojovací a kotevní techniky Pneuslavkov2.jpg, 29kB Město Slavkov u Brna logo_stavby_a_projekty.jpg, 3 kB

Podpora mladým a začínajícím jezdcům


Podpora mladých a začínajících jezdců MK AusterliCz v roce 2012

Preambule

I v tomto roce Motoklub Austerlitz podpoří mladé a začínající jezdce na motocyklu nebo bicyklu. Finanční prostředky poskytnuté pro podporu jsou vedeny samostatně na kalendářní rok a tvoří je příspěvek Města Slavkova u Brna pro práci s mládeží a vlastní prostředky klubu, které byly vytvořeny činností v uplynulém roce. Pomoc je určena členům Motoklubu AusterliTz ve Slavkově u Brna, mládeži do 18-ti let včetně v daném roce.

Výše pomoci

Při prokazatelné účasti na závodech mimo ČR min. 2 tis.Kč, v ČR (mimo seriál AusterliCzTour) min. 1 tis. Kč, v klubovém seriálu AusterliCzTour min. 0,5 tis. Kč. Celková výše je závislá na výše finanční pomoci Města Slavkova u Brna a hospodářským výsledkem klubu v předchozím roce. Celková částka pro daný rok uvolněná z klubových prostředků je na výroční členské schůzi klubu (obvykle v prvním březnovém týdnu) odsouhlasena.

Forma pomoci

Pomoc je směřována na nákup techniky spojené s provozem a sportem, náhradních dílů, oblečení a ochranných prostředků, úhradu startovného, cestovného a ubytování na závodech. Proti předaným dokladům bude vyplacena sjednaná částka. Celková suma na dokladu může být i vyšší než částka poskytnutá.

Jak pomoc získat

Člen klubu nebo jeho zákonný zástupce či prarodič může požádat o podporu-pomoc formou mailu nebo telefonicky na kontakt uvedený na webové stránce klubu nebo osobně členovi výboru motoklubu v termínu nejpozději do konce měsíce října kalendářního roku. Nejpozději v měsíci listopadu bude zpětně sdělena výše podpory.

Vyúčtování a předání podpory

Vyúčtování bude provedeno během prosince, max. do 20. na základě motoklubem slíbené výše a závodníkem nebo jeho zákonným zástupcem předaných dokladů hospodáři klubu.

vydal MK Austerlitz Slavkov u Brna leden 2012

Text ve formátu pdf

Podpora mladých a začínajících jezdců MK AusterliCz v roce 2012